Agile Ne Değildir?


Agile Ne Değildir

Günümüzün kompleks ve değişken ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı “planlayamama, ön görememe, kalite” problemlerini verimli bir şekilde çözmek  için oluşturulan bir “ürün geliştirme çerçevesidir” Agile pratikler. Böyle bir çerçeveye ürün geliştiren tüm kurumların ihtiyaç duyması ve bu kurumların birbirinden çok farklı organizasyonel kişiliklere sahip olması Agile çerçevesinin/metodolojilerinin istemeden de olsa yanış algılanması ve uygulanması sorunlarını doğurmaktadır.

Devam

Çevikleşelim!


Günümüzde hayat çok dinamik bir hal aldı, dolayısıyla yönettiğimiz projelerin bu hıza ayak uydurabilmesi de önemlidir. Proje yönetiminde klasik yöntem olan waterfall yöntemi çoğu durumda bu hıza ayak uydurmamızı yavaşlatmakta ve proje sonuçlarını elde etmemizde gecikmelere sebep olabilmektedir.

Devam

AGILE ve Waterfall yaklaşımları karşılaştırılması


Agile yaklaşımı yazılım projelerinde müşteri ihtiyaçlarına daha çabuk ve esnek bir şekilde cevap verebilmek için kullanılmaya başlamıştır. Bu yaklaşımda en önemli faktörler değişime hızlı adapte olması ve çözümler sağlaması, müşterinin devamlı projeye dahil edilmesi, proje ekibi ile birlikte sık toplantılar yapılması ve ekibin kendi kendini organize etmesidir.

Devam

PROJE YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜMLER – 2


Çevik (Agile) Proje Yaklaşımı

90larda filizlenen geleneksel metottaki değişim yaklaşımları, 2001 yılında 17 yazılımcının Utah’ ta bir araya gelip, “Agile Manifesto”sunu ilan etmesiyle somut bir hal almıştır. Çevik yaklaşımın en önemli prensipleri;

Devam

PROJE YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜMLER – 1


Proje Yönetiminde Bilimsel Kavramların Ortaya Çıkışı

Proje Yönetimi kavramı, insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen bu konudaki bilimsel yaklaşımlar 20.yüzyılın başlarından itibaren görülmeye başlanmıştır.

Devam

Waterfall, ITERATIVE Waterfall, Scrum ve Lean Yazılım Geliştirme Metodolojileri Arasındaki Farklılıklar


waterfall1

Waterfall (Şelale) Modeli

Şelale modelinin bir diğer ismi de ‘’Klasik Yazılım Geliştirme Yaklaşımı’’dır. Bu modeldeki temel felsefe proje sürecinde bir faz bitmeden bir sonraki faza geçilmemesidir. Örn: Analiz bitmeden Geliştirme aşamasına geçilemez gibi..

Devam