SPRINT Planı Nasıl Yapılmalı?


Sprint Planlama

Sprint Planı, Ürün Sahibi tarafından aktarılan taleplerin 2-3 haftalık periyotlar halinde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik belirlenen plandır. Planın çıkarılması sürecinde Ürün Sahibi, Scrum Master ve Scrum ekibinin katıldığı Sprint Planlama Toplantıları gerçekleştirilir. Bu toplantılar genellikle Ürün Sahibinin taleplerini takım ile paylaştığı ve takımın Ürün Sahibi tarafından aktarılan talepleri işlere kırdığı ve eforladığı ayrı toplantılar halinde yürütülür.

Devam

Çevik Proje Yönetiminde Roller


Proje yönetiminde proje başarısının en önemli faktörlerinden biri tartışılmaksızın proje ekibi içerisindeki rollerin doğru şekilde belirlenmesi ve sorumlulukların uygulanmasıdır. Çevik proje yönetiminde ise geleneksel proje rollerinin haricinde farklı olarak özelleştirilirmiş rol ve sorumluluklara ihtiyaçları vardır. Çevik proje yönetimindeki takım olgusunun en belirgin olduğu ve tanımlandığı alan ise Scrum tekniklerinde görülmektedir. Scrum metodolojisindeki roller hem yazılım ekibini hem de iş birimini kapsamakta ve farklı ekiplerin birbirleri ile entegre olarak çalışabilmesi mekanizması üzerine kurulmuştur. Bu roller en temel anlamda Scrum Yöneticisi, Ürün Sahibi, Scrum Takımı olarak tanımlanır.

Devam

AGILE ile Değişen Gelenekselleşen Roller


Son zamanlarda duyduğum en ilginç sorulardan biri “Agile ile proje yöneticilerinin artık bir önemi kalmıyor mu?” Agile sizin mevcut rolünüzü kesinlikle ortadan kaldırmaz. Agile sistemde herkes için roller bulunmaktadır. Sizin asıl rolünüz  mevcut iş unvanınızla uymasa bile, benzersiz yeteneklerinizi ve bakış açılarınızı takım ve organizasyona yansıtmak olmalıdır. Agile sistemin en bilinen üç rolü; Ürün sahibi (Product Owner) , Scrum Master(Süreç Yöneticisi) ve Geliştirme Takımı (Team) .Bu üç rolün birleşmesiyle Scrum veya Agile takımları oluşturmaktadır.

Devam