Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz -5


Erp5 ve Agile

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Canlı Öncesi Hazırlık ve Canlıya Geçiş Sonrası Destek aşamalarını ele alıyoruz.

Devam

AGILE FELSEFESİNİN DOĞUŞU


Firmalar, yaptığı yatırımın geri dönüşünü alabilmek, pazara çıkma hızını arttırmak, rekabet avantajı sağlamak, değer yaratmak, kalitesini arttırmak ve değişebilmek gibi çok çeşitli nedenlerle projeler yaparlar.

Devam

SPRINT Planlamada Testçiler


Scrum uygulamalarında, yaygın olarak sprint planlama toplantısına kimlerin katılması gerektiği sorulur. Toplantı sürelerinin kısıtlı olması nedeniyle kalabalık bir toplantının, gereken zamanda bitmemesi riskine karşılık, tüm ekip yerine sadece gereken geliştirmeci ve analistleri toplantıya dahil etmeyi deneyenler vardır. Diğer taraftan da çevik uygulamalarda ekip ruhuyla çalışmanın faydalarını kaybetmemek gerektiği bilinmektedir. Özellikle testçilerin sprint planlama toplantısına katılma durumu hakkında bir tartışma olduğu söylenebilir.

Devam