Eğitimde Agile Uygulamaları


Todo List

Agile koçluk ve eğitimleri sırasında sıklıkla karşılaşılan sorulardan biri, “Bizde de uygulanabilir mı?” “Bizim şirkete uyar mı?” oluyor. Denemeden bilemeyiz tabii, ancak cevap çoğunlukla “Evet” 🙂
Nedeni ise şu: Agile bir kalıp, bir kurallar bütünü, bir süreç ya da proje yönetim şekli değil. Daha ziyade bir yaklaşım, bir iş yapış biçimi; ve odağa müşteriyi, değer katan çıktıları koyması, şeffaflık ve güven temelli olması, sürecin bütününü, özellikle israf ve tıkanıklıkları görünür kılması gibi yanlarıyla son derece güçlü, bir o kadar da esnek. Bu yaklaşım, kısıtlayıcı olmadan sorunları görmeye, çözüm aramaya olanak tanıyor; farklı çözümler deneyerek, kendi durumunuz için en doğru olanı bulmayı ve değişime cevap verebilmeyi sağlıyor.

Devam