SPRINT Değerlendirme Toplantılarında Bitmemiş İşler


Bitti tanımı scrum metodolojisi için oldukça önemlidir. Çevik bir yöntem olduğu için nihai ürünün önceden belirlenmiş kriterler doğrultusunda çalışıyor olması şarttır. Bu nedenle sprint değerlendirme toplantılarında her zaman potansiyel teslim edilebilir ürünler hakkında konuşulur. Başka bir deyişle çalışan yazılım bir çevik prensip olduğu için takım öncelikle ürünün fonksiyonel olarak hazır olup olmadığına dikkat etmelidir.

Devam