Organizasyonlarda Çevik Yöntemlerin Olgunlaşma Süreci


Olgunluk modelleri en geniş anlamıyla organizasyonların insan kaynaklarını, süreçlerini ve teknolojilerini organizasyonun iş yapabilme performansını arttırmaya yönelik şekilde uzun vadeli ve sürekli olarak geliştirmesini hedefleyen olgunlaştırma planlarıdır.

Devam