AGILE Ürün Geliştirme Metotlarında İş Analizinin Yeri


Cross Functional Scrum Team

Agile ürün geliştirme süreçlerinin anayasası diyebileceğimiz 2001 yılında yayımlanan ve daha önceki yazılarımızda detaylıca değindiğimiz Agile Manifesto ile birlikte hayatımıza yeni kavramlar girdi.

Devam