GIVEN – WHEN – THEN (Kabul Kriterlerinin Oluşturulması)


Accepted

Bir önceki yazımda; Kullanıcı Hikayesi, Destan ve Konu kavramlarından bahsetmiş, bu kavramların fonksiyonel katkıları ve kullanım formüllerini ele almıştım.

THEME (KONU), USER STORY (KULLANICI HİKAYESİ) VE EPİC (DESTAN) KAVRAMLARI

Devam

Agile Ne Değildir?


Agile Ne Değildir

Günümüzün kompleks ve değişken ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı “planlayamama, ön görememe, kalite” problemlerini verimli bir şekilde çözmek  için oluşturulan bir “ürün geliştirme çerçevesidir” Agile pratikler. Böyle bir çerçeveye ürün geliştiren tüm kurumların ihtiyaç duyması ve bu kurumların birbirinden çok farklı organizasyonel kişiliklere sahip olması Agile çerçevesinin/metodolojilerinin istemeden de olsa yanış algılanması ve uygulanması sorunlarını doğurmaktadır.

Devam

AGILE Ürün Geliştirme Metotlarında İş Analizinin Yeri


Cross Functional Scrum Team

Agile ürün geliştirme süreçlerinin anayasası diyebileceğimiz 2001 yılında yayımlanan ve daha önceki yazılarımızda detaylıca değindiğimiz Agile Manifesto ile birlikte hayatımıza yeni kavramlar girdi.

Devam

SPRINT Planı Nasıl Yapılmalı?


Sprint Planlama

Sprint Planı, Ürün Sahibi tarafından aktarılan taleplerin 2-3 haftalık periyotlar halinde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik belirlenen plandır. Planın çıkarılması sürecinde Ürün Sahibi, Scrum Master ve Scrum ekibinin katıldığı Sprint Planlama Toplantıları gerçekleştirilir. Bu toplantılar genellikle Ürün Sahibinin taleplerini takım ile paylaştığı ve takımın Ürün Sahibi tarafından aktarılan talepleri işlere kırdığı ve eforladığı ayrı toplantılar halinde yürütülür.

Devam

SCRUM GUIDE WEBINAR DUYURUSU


Scrum Guide da yeni güncellemeler konusunda 6 Temmuz’da Jeff Sutherland ve Ken Schwaber (Scrum.org’un kurucuları) tarafından bir webinar düzenlenecek.

Devam

Çok önemli bilgilendirme : AGILE ve Scrum Eğitimleri ve Sertifika Süreçleri Konusunda


Günümüz rekabet ortamında müşteri/kullanıcıların değişen/gelişen beklentilerini hızı ve kaliteli bir şekilde üretime yansıtmak, değişime hazır olmak, adaptasyon, açık iletişim ve işbirliği gibi konuların öneminin artması ile Agile (Çevik) yaklaşımlar bugünün ve geleceğimizin en ilgi çekici kavramları oldu. 

Devam

SCRUMDA İLETİŞİM


Her işte olduğu gibi yazılım geliştirmede de iletişim ve etkileşimin önemi son derece büyüktür. Çevik yazılım geliştime manifestosunun en başında şöyle denir;

“Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere değer veriyoruz”

Devam

Eğitimde Agile Uygulamaları


Todo List

Agile koçluk ve eğitimleri sırasında sıklıkla karşılaşılan sorulardan biri, “Bizde de uygulanabilir mı?” “Bizim şirkete uyar mı?” oluyor. Denemeden bilemeyiz tabii, ancak cevap çoğunlukla “Evet” 🙂
Nedeni ise şu: Agile bir kalıp, bir kurallar bütünü, bir süreç ya da proje yönetim şekli değil. Daha ziyade bir yaklaşım, bir iş yapış biçimi; ve odağa müşteriyi, değer katan çıktıları koyması, şeffaflık ve güven temelli olması, sürecin bütününü, özellikle israf ve tıkanıklıkları görünür kılması gibi yanlarıyla son derece güçlü, bir o kadar da esnek. Bu yaklaşım, kısıtlayıcı olmadan sorunları görmeye, çözüm aramaya olanak tanıyor; farklı çözümler deneyerek, kendi durumunuz için en doğru olanı bulmayı ve değişime cevap verebilmeyi sağlıyor.

Devam

Organizasyonlarda Ürün Sahibi Rolünün Konumlandırılması


Scrum üç ana rol üzerinden işlemekte ve bu üç rol, scrum takımını oluşturmakta; Süreç Yöneticisi (Scrum Master), Ürün Sahibi (Product Owner) ve Geliştirme Takımı (Development Team). Bu yazımda özellikle Ürün Sahibi rolüne odaklanarak; geleneksel proje yönetimi ile organizasyonel yapısını sürdüren firmaların, Agile dönüşümleri sonrasında, Proje Yöneticisi rolündeki kişilerin yeniden konumlandırmasında yaşanan sıkıntılara değinmek istiyorum. Scrum’a tüm birimleri ile entegre olamamış organizasyonlarda, gerek yetersiz bilgi ve eğitimsizlik, gerekse metodolojiye aykırı, role göre tanımlanan sorumluluklar sebebiyle, “Project Owner” gibi çeşitli kırma unvanlar üretilerek Scrum mantığının dışına çıkılabilmektedir.

Devam

AGILE FELSEFESİNİN DOĞUŞU


Firmalar, yaptığı yatırımın geri dönüşünü alabilmek, pazara çıkma hızını arttırmak, rekabet avantajı sağlamak, değer yaratmak, kalitesini arttırmak ve değişebilmek gibi çok çeşitli nedenlerle projeler yaparlar.

Devam
1 2