Çevik Proje Yönetiminde Roller


Proje yönetiminde proje başarısının en önemli faktörlerinden biri tartışılmaksızın proje ekibi içerisindeki rollerin doğru şekilde belirlenmesi ve sorumlulukların uygulanmasıdır. Çevik proje yönetiminde ise geleneksel proje rollerinin haricinde farklı olarak özelleştirilirmiş rol ve sorumluluklara ihtiyaçları vardır. Çevik proje yönetimindeki takım olgusunun en belirgin olduğu ve tanımlandığı alan ise Scrum tekniklerinde görülmektedir. Scrum metodolojisindeki roller hem yazılım ekibini hem de iş birimini kapsamakta ve farklı ekiplerin birbirleri ile entegre olarak çalışabilmesi mekanizması üzerine kurulmuştur. Bu roller en temel anlamda Scrum Yöneticisi, Ürün Sahibi, Scrum Takımı olarak tanımlanır.

Devam