Çevikleşelim!


Günümüzde hayat çok dinamik bir hal aldı, dolayısıyla yönettiğimiz projelerin bu hıza ayak uydurabilmesi de önemlidir. Proje yönetiminde klasik yöntem olan waterfall yöntemi çoğu durumda bu hıza ayak uydurmamızı yavaşlatmakta ve proje sonuçlarını elde etmemizde gecikmelere sebep olabilmektedir.

Devam

PROJE YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜMLER – 1


Proje Yönetiminde Bilimsel Kavramların Ortaya Çıkışı

Proje Yönetimi kavramı, insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen bu konudaki bilimsel yaklaşımlar 20.yüzyılın başlarından itibaren görülmeye başlanmıştır.

Devam