AGILE Ürün Geliştirme Metotlarında İş Analizinin Yeri


Cross Functional Scrum Team

Agile ürün geliştirme süreçlerinin anayasası diyebileceğimiz 2001 yılında yayımlanan ve daha önceki yazılarımızda detaylıca değindiğimiz Agile Manifesto ile birlikte hayatımıza yeni kavramlar girdi.

Devam

SPRINT Planı Nasıl Yapılmalı?


Sprint Planlama

Sprint Planı, Ürün Sahibi tarafından aktarılan taleplerin 2-3 haftalık periyotlar halinde gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik belirlenen plandır. Planın çıkarılması sürecinde Ürün Sahibi, Scrum Master ve Scrum ekibinin katıldığı Sprint Planlama Toplantıları gerçekleştirilir. Bu toplantılar genellikle Ürün Sahibinin taleplerini takım ile paylaştığı ve takımın Ürün Sahibi tarafından aktarılan talepleri işlere kırdığı ve eforladığı ayrı toplantılar halinde yürütülür.

Devam

Organizasyonlarda Ürün Sahibi Rolünün Konumlandırılması


Scrum üç ana rol üzerinden işlemekte ve bu üç rol, scrum takımını oluşturmakta; Süreç Yöneticisi (Scrum Master), Ürün Sahibi (Product Owner) ve Geliştirme Takımı (Development Team). Bu yazımda özellikle Ürün Sahibi rolüne odaklanarak; geleneksel proje yönetimi ile organizasyonel yapısını sürdüren firmaların, Agile dönüşümleri sonrasında, Proje Yöneticisi rolündeki kişilerin yeniden konumlandırmasında yaşanan sıkıntılara değinmek istiyorum. Scrum’a tüm birimleri ile entegre olamamış organizasyonlarda, gerek yetersiz bilgi ve eğitimsizlik, gerekse metodolojiye aykırı, role göre tanımlanan sorumluluklar sebebiyle, “Project Owner” gibi çeşitli kırma unvanlar üretilerek Scrum mantığının dışına çıkılabilmektedir.

Devam

Çevik Proje Yönetiminde Roller


Proje yönetiminde proje başarısının en önemli faktörlerinden biri tartışılmaksızın proje ekibi içerisindeki rollerin doğru şekilde belirlenmesi ve sorumlulukların uygulanmasıdır. Çevik proje yönetiminde ise geleneksel proje rollerinin haricinde farklı olarak özelleştirilirmiş rol ve sorumluluklara ihtiyaçları vardır. Çevik proje yönetimindeki takım olgusunun en belirgin olduğu ve tanımlandığı alan ise Scrum tekniklerinde görülmektedir. Scrum metodolojisindeki roller hem yazılım ekibini hem de iş birimini kapsamakta ve farklı ekiplerin birbirleri ile entegre olarak çalışabilmesi mekanizması üzerine kurulmuştur. Bu roller en temel anlamda Scrum Yöneticisi, Ürün Sahibi, Scrum Takımı olarak tanımlanır.

Devam