SPRINT Planlamada Testçiler


Scrum uygulamalarında, yaygın olarak sprint planlama toplantısına kimlerin katılması gerektiği sorulur. Toplantı sürelerinin kısıtlı olması nedeniyle kalabalık bir toplantının, gereken zamanda bitmemesi riskine karşılık, tüm ekip yerine sadece gereken geliştirmeci ve analistleri toplantıya dahil etmeyi deneyenler vardır. Diğer taraftan da çevik uygulamalarda ekip ruhuyla çalışmanın faydalarını kaybetmemek gerektiği bilinmektedir. Özellikle testçilerin sprint planlama toplantısına katılma durumu hakkında bir tartışma olduğu söylenebilir.

Devam