Çevik Yöntemlerde İK Rolleri ve Önemi


Çevik kültüre sahip şirketler, başarılı bir yazılım geliştirebilmek için insan odaklı sistemler oluşturmak ve çalışanları bir “yetenek (talent)” ve şirket için önemli bir “varlık (asset)” olarak görmeye başlamak durumundadır. Dünyada pek çok şirket, “İnsan Kaynakları (Human Resources)” bölümünü yeniden şekillendirmektedir. “IK Çevik Modeli (Agile Model of HR)” olarak adlandırılan bu yeniden yapılanmada çevik prensiplere uygun İK stratejileri benimsenmektedir.

Devam