Eğitimde Agile Uygulamaları


Todo List

Agile koçluk ve eğitimleri sırasında sıklıkla karşılaşılan sorulardan biri, “Bizde de uygulanabilir mı?” “Bizim şirkete uyar mı?” oluyor. Denemeden bilemeyiz tabii, ancak cevap çoğunlukla “Evet” 🙂
Nedeni ise şu: Agile bir kalıp, bir kurallar bütünü, bir süreç ya da proje yönetim şekli değil. Daha ziyade bir yaklaşım, bir iş yapış biçimi; ve odağa müşteriyi, değer katan çıktıları koyması, şeffaflık ve güven temelli olması, sürecin bütününü, özellikle israf ve tıkanıklıkları görünür kılması gibi yanlarıyla son derece güçlü, bir o kadar da esnek. Bu yaklaşım, kısıtlayıcı olmadan sorunları görmeye, çözüm aramaya olanak tanıyor; farklı çözümler deneyerek, kendi durumunuz için en doğru olanı bulmayı ve değişime cevap verebilmeyi sağlıyor.

Devam

Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz? -1


Çevik metodolojiler ERP projelerinin başarısına katkı sağlar. Bu yargı teorik temelde doğrudur, pratikte ise bir ihtimalden ibarettir ve bu ihtimalin oranı bu metodolojileri ne kadar özümsemiş bir ekip olduğumuzla, pratik uygulamayı ne kadar iyi yaptığımızla, metodolojilerin şekli ve özü arasındaki ilişkiyi ne kadar kavradığımızla doğrudan irtibatlıdır.

Devam

PROJE YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜMLER – 2


Çevik (Agile) Proje Yaklaşımı

90larda filizlenen geleneksel metottaki değişim yaklaşımları, 2001 yılında 17 yazılımcının Utah’ ta bir araya gelip, “Agile Manifesto”sunu ilan etmesiyle somut bir hal almıştır. Çevik yaklaşımın en önemli prensipleri;

Devam

PROJE YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜMLER – 1


Proje Yönetiminde Bilimsel Kavramların Ortaya Çıkışı

Proje Yönetimi kavramı, insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen bu konudaki bilimsel yaklaşımlar 20.yüzyılın başlarından itibaren görülmeye başlanmıştır.

Devam

AGILE Manifesto ve Prensipleri


Agile Yazılım Geliştirme Manifestosu

Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım ederek ortaya çıkartıyoruz.

Devam