Çevik Strateji


Çevik Strateji Süreci

Strateji ve çeviklik çoğu zaman zıt kutuplar gibi değerlendirilmişlerdir. Strateji, dikkatlice seçilmiş bir dizi eylem üzerinden net olarak belirlenmiş bir yolun, başka bir ifadeyle önceden sistematik olarak tanımlanmış bir yolun izlenmesi olarak görülür. Çeviklik ise fırsatçılığın somut hali olarak görülür. İkisinin de kaçınılmaz olarak birbirine ihtiyacı vardır. Çeviklik olmadan strateji, merkezi planlamadır. Strateji olmadan çeviklik ise kargaşaya yol açar.

Devam