Waterfall, ITERATIVE Waterfall, Scrum ve Lean Yazılım Geliştirme Metodolojileri Arasındaki Farklılıklar


waterfall1

Waterfall (Şelale) Modeli

Şelale modelinin bir diğer ismi de ‘’Klasik Yazılım Geliştirme Yaklaşımı’’dır. Bu modeldeki temel felsefe proje sürecinde bir faz bitmeden bir sonraki faza geçilmemesidir. Örn: Analiz bitmeden Geliştirme aşamasına geçilemez gibi..

Devam