Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz -5


Erp5 ve Agile

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Canlı Öncesi Hazırlık ve Canlıya Geçiş Sonrası Destek aşamalarını ele alıyoruz.

Devam

Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz -4


Çevik ERP Uygulamaları

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Geliştirme ve Entegrasyon ve Kullanıcı Kabul Testleri aşamalarını ele alıyoruz.

Devam

Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz -3


ERP Çevik

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Program Deneyimleme ve Tasarım aşamalarını ele alıyoruz.

Devam

Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz -2


Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Analiz ve Kurulum ve Veri Girişi aşamalarını ele alıyoruz.

Devam

Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz? -1


Çevik metodolojiler ERP projelerinin başarısına katkı sağlar. Bu yargı teorik temelde doğrudur, pratikte ise bir ihtimalden ibarettir ve bu ihtimalin oranı bu metodolojileri ne kadar özümsemiş bir ekip olduğumuzla, pratik uygulamayı ne kadar iyi yaptığımızla, metodolojilerin şekli ve özü arasındaki ilişkiyi ne kadar kavradığımızla doğrudan irtibatlıdır.

Devam

ERP projelerinde çevik yaklaşımların yeri


Yazılım projeleri uygulama alanları itibariyle farklılıklar içermektedir; örneğin bir web güvenliği yazılımı ile şirket içinde varolan bir stok yönetimi otomasyonun geliştirilmesi farklı nitelikler arzetmektedir. Aynı alana ait çözümleri bile farklı sektörlerde uygulamaya koyduğumuzda sektörel farklılıklar bir komplekslik unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir perakende şirketinin stok yönetimi ihtiyaçları bir maden şirketinin stok yönetimi ile benzer nitelikler taşıdığı kadar farklılıklar da barındırmaktadır.

Devam