DevOps nedir?


Devops Nedir?

Nedir?

Yazılım yaşam döngüsündeki çevikliği ve kaliteyi artırmak amacıyla bu döngüye etki eden temel birimlerin (geliştirme ve operasyon) yakın işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayacak yaklaşımdır.

Kavramsal olarak çevik yazılım metodolojileri ve DevOps arasında sıkı bir bağ vardır.

Devam