Çevik Proje Yönetiminde Kalite Kontrol ve Güvence Süreci


Kalite Kontrol

TS 9005’e göre kalite denince bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamını, kalite kontrol denilince kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetlerini, kalite güvencesi denilince ürün veya hizmetin kalite için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütününü anlamak gerekir. Kalite Güvence ve Kalite Kontrol tanımı arasındaki fark, üretim sektöründe daha belirgin iken bu iki kavram diğer sektörlerde genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bilgi Teknolojileri sektöründe Kalite Güvence geliştirme sürecinin iyileştirilmesine odaklanırken yazılımdaki hataların bulunması ve düzeltilmesi Kalite Kontrol konusudur.

Devam

Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz -4


Çevik ERP Uygulamaları

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Geliştirme ve Entegrasyon ve Kullanıcı Kabul Testleri aşamalarını ele alıyoruz.

Devam

Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz -3


ERP Çevik

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Program Deneyimleme ve Tasarım aşamalarını ele alıyoruz.

Devam

Çok önemli bilgilendirme : AGILE ve Scrum Eğitimleri ve Sertifika Süreçleri Konusunda


Günümüz rekabet ortamında müşteri/kullanıcıların değişen/gelişen beklentilerini hızı ve kaliteli bir şekilde üretime yansıtmak, değişime hazır olmak, adaptasyon, açık iletişim ve işbirliği gibi konuların öneminin artması ile Agile (Çevik) yaklaşımlar bugünün ve geleceğimizin en ilgi çekici kavramları oldu. 

Devam

Çevik Strateji


Çevik Strateji Süreci

Strateji ve çeviklik çoğu zaman zıt kutuplar gibi değerlendirilmişlerdir. Strateji, dikkatlice seçilmiş bir dizi eylem üzerinden net olarak belirlenmiş bir yolun, başka bir ifadeyle önceden sistematik olarak tanımlanmış bir yolun izlenmesi olarak görülür. Çeviklik ise fırsatçılığın somut hali olarak görülür. İkisinin de kaçınılmaz olarak birbirine ihtiyacı vardır. Çeviklik olmadan strateji, merkezi planlamadır. Strateji olmadan çeviklik ise kargaşaya yol açar.

Devam

Organizasyonlarda Çevik Yöntemlerin Olgunlaşma Süreci


Olgunluk modelleri en geniş anlamıyla organizasyonların insan kaynaklarını, süreçlerini ve teknolojilerini organizasyonun iş yapabilme performansını arttırmaya yönelik şekilde uzun vadeli ve sürekli olarak geliştirmesini hedefleyen olgunlaştırma planlarıdır.

Devam

PMI Pulse of Profession 2016 ve Çevik Proje Yönetimi


Proje Yönetimi Enstitüsü’nün (PMI), uluslararası alanda üst ve orta seviye yöneticilerin, proje yönetimi uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirdiği, küresel proje yönetimi anketinin sonuçlarının açıklandığı ve değerlendirildiği PMI Pulse of Profession raporunun sekizincisi Şubat ayının ilk haftasında organizasyonun internet sitesinde yayımlandı.

Devam

“AGILE Yöntemlerin Avantajları ve Dezavantajları”


Dijitalleşmenin her sektörde önlenemez yükselişi ve buna bağlı olarak artan rekabet ortamı, Müşterilerin başlangıç safhasında vermiş oldukları gereksinimlerinin sürekli değişmesine neden olmaktadır. Bu değişime ayak uydurmak için organizasyonların hızlı cevap verebilme yeteneğini kazanmaları artık bir zorunluluktur. Ancak bir organizasyonun değişikliklere hızlı cevap verebilmesi için bütün süreçleri ile birlikte değişimi kabul etmek ve bunu sürekli uygulamak gerekmektedir.

Devam

Çevikleşelim!


Günümüzde hayat çok dinamik bir hal aldı, dolayısıyla yönettiğimiz projelerin bu hıza ayak uydurabilmesi de önemlidir. Proje yönetiminde klasik yöntem olan waterfall yöntemi çoğu durumda bu hıza ayak uydurmamızı yavaşlatmakta ve proje sonuçlarını elde etmemizde gecikmelere sebep olabilmektedir.

Devam

PROJE YÖNETİMİNDE DÖNÜŞÜMLER – 2


Çevik (Agile) Proje Yaklaşımı

90larda filizlenen geleneksel metottaki değişim yaklaşımları, 2001 yılında 17 yazılımcının Utah’ ta bir araya gelip, “Agile Manifesto”sunu ilan etmesiyle somut bir hal almıştır. Çevik yaklaşımın en önemli prensipleri;

Devam
1 2