DevOps nedir?


Devops Nedir?

Nedir?

Yazılım yaşam döngüsündeki çevikliği ve kaliteyi artırmak amacıyla bu döngüye etki eden temel birimlerin (geliştirme ve operasyon) yakın işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayacak yaklaşımdır.

Kavramsal olarak çevik yazılım metodolojileri ve DevOps arasında sıkı bir bağ vardır.

Devam

En İyi Çevik Yazılım Ürünlerinden Biri Olan JIRA Software’e Hızlı Bakış


En İyi Çevik Yazılım Ürünlerinden Biri Olan JIRA Software’e Hızlı Bakış

Genel Bakış

JIRA görev ve bug izleme, yazılım proje yönetimi gibi süreçleri bir arada yönetebilen bir platformdur. JIRA farklı ölçekteki işletmeler için de uygun olmakla birlikte takımlar, paydaşlar ve proje yöneticilerinin iş birliğini arttıran ve işletmeye değer katan bir uygulamadır.

Devam