ERP projelerinde çevik yaklaşımların yeri


Yazılım projeleri uygulama alanları itibariyle farklılıklar içermektedir; örneğin bir web güvenliği yazılımı ile şirket içinde varolan bir stok yönetimi otomasyonun geliştirilmesi farklı nitelikler arzetmektedir. Aynı alana ait çözümleri bile farklı sektörlerde uygulamaya koyduğumuzda sektörel farklılıklar bir komplekslik unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir perakende şirketinin stok yönetimi ihtiyaçları bir maden şirketinin stok yönetimi ile benzer nitelikler taşıdığı kadar farklılıklar da barındırmaktadır.

Devam

Çevik Yaklaşımların Tarihçesi


Çevik Yaklaşımların Tarihçesi

Yazılım geliştirme süreçlerini iyileştirmek adına yapılan birçok girişim detaylı gereksinim tanımlama, bu gereksinimleri destekleyen mimari tasarım ve bu mimariyi destekleyen metodolojilere odaklanmıştır. Aynı zamanda yinelemeli bazı yaklaşımlar olsa da gereksinimleri karşılamada ve gereksinimlerin değişikliğine adapte olmada yetersiz kalmıştır.

Devam