GIVEN – WHEN – THEN (Kabul Kriterlerinin Oluşturulması)


Accepted

Bir önceki yazımda; Kullanıcı Hikayesi, Destan ve Konu kavramlarından bahsetmiş, bu kavramların fonksiyonel katkıları ve kullanım formüllerini ele almıştım.

THEME (KONU), USER STORY (KULLANICI HİKAYESİ) VE EPİC (DESTAN) KAVRAMLARI

Devam

Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz -5


Erp5 ve Agile

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Canlı Öncesi Hazırlık ve Canlıya Geçiş Sonrası Destek aşamalarını ele alıyoruz.

Devam

Çevik Proje Yönetiminde Kalite Kontrol ve Güvence Süreci


Kalite Kontrol

TS 9005’e göre kalite denince bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamını, kalite kontrol denilince kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetlerini, kalite güvencesi denilince ürün veya hizmetin kalite için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütününü anlamak gerekir. Kalite Güvence ve Kalite Kontrol tanımı arasındaki fark, üretim sektöründe daha belirgin iken bu iki kavram diğer sektörlerde genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bilgi Teknolojileri sektöründe Kalite Güvence geliştirme sürecinin iyileştirilmesine odaklanırken yazılımdaki hataların bulunması ve düzeltilmesi Kalite Kontrol konusudur.

Devam

Agile Ne Değildir?


Agile Ne Değildir

Günümüzün kompleks ve değişken ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı “planlayamama, ön görememe, kalite” problemlerini verimli bir şekilde çözmek  için oluşturulan bir “ürün geliştirme çerçevesidir” Agile pratikler. Böyle bir çerçeveye ürün geliştiren tüm kurumların ihtiyaç duyması ve bu kurumların birbirinden çok farklı organizasyonel kişiliklere sahip olması Agile çerçevesinin/metodolojilerinin istemeden de olsa yanış algılanması ve uygulanması sorunlarını doğurmaktadır.

Devam

Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz -3


ERP Çevik

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Program Deneyimleme ve Tasarım aşamalarını ele alıyoruz.

Devam

Çok önemli bilgilendirme : AGILE ve Scrum Eğitimleri ve Sertifika Süreçleri Konusunda


Günümüz rekabet ortamında müşteri/kullanıcıların değişen/gelişen beklentilerini hızı ve kaliteli bir şekilde üretime yansıtmak, değişime hazır olmak, adaptasyon, açık iletişim ve işbirliği gibi konuların öneminin artması ile Agile (Çevik) yaklaşımlar bugünün ve geleceğimizin en ilgi çekici kavramları oldu. 

Devam

Eğitimde Agile Uygulamaları


Todo List

Agile koçluk ve eğitimleri sırasında sıklıkla karşılaşılan sorulardan biri, “Bizde de uygulanabilir mı?” “Bizim şirkete uyar mı?” oluyor. Denemeden bilemeyiz tabii, ancak cevap çoğunlukla “Evet” 🙂
Nedeni ise şu: Agile bir kalıp, bir kurallar bütünü, bir süreç ya da proje yönetim şekli değil. Daha ziyade bir yaklaşım, bir iş yapış biçimi; ve odağa müşteriyi, değer katan çıktıları koyması, şeffaflık ve güven temelli olması, sürecin bütününü, özellikle israf ve tıkanıklıkları görünür kılması gibi yanlarıyla son derece güçlü, bir o kadar da esnek. Bu yaklaşım, kısıtlayıcı olmadan sorunları görmeye, çözüm aramaya olanak tanıyor; farklı çözümler deneyerek, kendi durumunuz için en doğru olanı bulmayı ve değişime cevap verebilmeyi sağlıyor.

Devam

Organizasyonlarda Ürün Sahibi Rolünün Konumlandırılması


Scrum üç ana rol üzerinden işlemekte ve bu üç rol, scrum takımını oluşturmakta; Süreç Yöneticisi (Scrum Master), Ürün Sahibi (Product Owner) ve Geliştirme Takımı (Development Team). Bu yazımda özellikle Ürün Sahibi rolüne odaklanarak; geleneksel proje yönetimi ile organizasyonel yapısını sürdüren firmaların, Agile dönüşümleri sonrasında, Proje Yöneticisi rolündeki kişilerin yeniden konumlandırmasında yaşanan sıkıntılara değinmek istiyorum. Scrum’a tüm birimleri ile entegre olamamış organizasyonlarda, gerek yetersiz bilgi ve eğitimsizlik, gerekse metodolojiye aykırı, role göre tanımlanan sorumluluklar sebebiyle, “Project Owner” gibi çeşitli kırma unvanlar üretilerek Scrum mantığının dışına çıkılabilmektedir.

Devam

Global Düzeyde Agile’a Bakış


Agile Yöntemler Kullanım Yüzdeleri

VERSIONONE  tarafından global seviyede düzenlenen yıllık Agile raporu’nın  10. su geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Rapor sonuçları kuşkusuz Agile’ın artık sadece küçük şirketler, yada küçük talep-projelerde değil Dünya genelinde 20 bin üstü çalışanı bulunan ve her türlü projede öncül iş yapış şekli olarak yerini aldığını gösteriyor.

Devam

AGILE ile Değişen Gelenekselleşen Roller


Son zamanlarda duyduğum en ilginç sorulardan biri “Agile ile proje yöneticilerinin artık bir önemi kalmıyor mu?” Agile sizin mevcut rolünüzü kesinlikle ortadan kaldırmaz. Agile sistemde herkes için roller bulunmaktadır. Sizin asıl rolünüz  mevcut iş unvanınızla uymasa bile, benzersiz yeteneklerinizi ve bakış açılarınızı takım ve organizasyona yansıtmak olmalıdır. Agile sistemin en bilinen üç rolü; Ürün sahibi (Product Owner) , Scrum Master(Süreç Yöneticisi) ve Geliştirme Takımı (Team) .Bu üç rolün birleşmesiyle Scrum veya Agile takımları oluşturmaktadır.

Devam
1 2 3