Global Düzeyde Agile’a Bakış


Agile Yöntemler Kullanım Yüzdeleri

VERSIONONE  tarafından global seviyede düzenlenen yıllık Agile raporu’nın  10. su geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Rapor sonuçları kuşkusuz Agile’ın artık sadece küçük şirketler, yada küçük talep-projelerde değil Dünya genelinde 20 bin üstü çalışanı bulunan ve her türlü projede öncül iş yapış şekli olarak yerini aldığını gösteriyor.

Devam