Organizasyonel Çeviklik

Çevik bir organizasyon olmanın en zorlu kısmı ilham vermek ve gerektirdiği değişimi yönetmektir. Çevikliğe ulaşmak, hem kurumsal işletim sistemlerinde hem de kültürde bir değişimi içerir. Kaçınılmaz olarak, Çevik bir dönüşüm, teknoloji ve ürün tesliminden pazarlama , satış ve İK'ya kadar organizasyondaki herkesi içerecektir.

Anlama

Çevik dönüşüm yolculuğunun ilk aşaması "anlama" ile başlar. Bu aşamada organizasyonun vizyonu, stratejileri, çevik dönüşüm yolculuğundan beklentileri liderle yapılan birebir görüşmelerle analiz edilir. Analizler tamamlandıktan sonra, organizasyona özel dönüşüm yolculuğu belirlenir ve dönüşümün başlayacağı ilk pilot yapı seçilir.

PİLOT PROJE & EĞİTİM

Organizasyonun hedeflerine kısa sürede etki edecek ve çevik dönüşümün faydasını yansıtabilecek şekilde pilot takım/proje seçilir. Pilot proje seçildikten sonra, projede çalışacak olan kişiler belirlenir ve rol atamaları yapılır. Belirlenmiş olan pilot proje ekibine ve projeyi destekleyen liderlere temel seviye çevik eğitim verilir. Eğitimlerin tamamlanması ile beraber takım kurulum çalışmaları, takımlara birebir koçluk, takımların olgunlukları ölçme ve değerlendirme aşamalarıyla pilot projelerin çevik adaptasyonu arttırılır.

ORGANİZASYONEL DÖNÜŞÜM

Pilot projeden sağlanan faydaların tüm organizasyona yayılması için organizasyon seviyesinde yaygınlaştırma stratejileri belirlenir. Yeni proje/takımların eğitimleri, takım kurulum çalışmaları, ölçme ve değerlendirme süreçleri ilerletilir. Bunlarla beraber organizasyonun insan kaynakları, tedarik yönetimi, risk yönetimi, teknoloji yönetimi gibi farklı alanlarındaki süreçlerinin çevik adaptasyonu sağlanır. Organizasyona özel belirlenmiş olan çevik dönüşüm metrikleri düzenli şekilde ölçülür ve organizasyon içerisinde şeffaf şekilde paylaşılır ve çevik dönüşümün organizasyonun her seviyesinde yaygınlaştırılması için kurulan dönüşüm takımlarıyla beraber farklı farklı iletişim modelleri kullanarak çevik adaptasyon arttırılır.