Agile felsefenin doğuşu, geleneksel proje yönetimi metodolojisi ile karşılaştırılması, çeşitli Agile yaklaşımların ortak ve farklı yanları ile Agile dünyasına yolculuğumuza başlıyoruz.

Bu eğitimde, katılımcılar, “Neden Agile?” sorusuna derinlemesine bir cevap buluyor ve Agile kültürü benimsemek adına Agile ilkeler ve değerler konusunda köklü bir bilgi birikimine sahip oluyorlar.

Eğitimimizin amacı Agile felsefenin temelini oluşturan;

 • Değişime Açık Olma,
 • Adaptasyon,
 • Şeffaflık,
 • Değer Katan Ürün/Hizmetler Oluşturma
 • Müşteri/Son Kullanıcıyı Ürün/Hizmet Süreçlerine Dahil Etme
 • Sürekli İyileşme
 • İş Birliği İçinde Çalışan Çapraz Fonksiyonlu Takımlar  

gibi kavramları katılımcılarımızın içselleştirerek kendi iş alanlarına özgü uygulama becerilerini geliştirmektir.

Yolculuğumuza Agile felsefeyi deneyimleyeceğiniz, dünya çapında tüm sektörlerde kullanılan ve verimliliği kanıtlanmış Agile oyunlarla başlayacağız. Eğitimimiz içerisinde her yarım güne bir adet şeklinde dağıtılmış toplam dört farklı oyun ile teori ve gerçek hayattan örnekleri destekleyen oyunlarla uygulayarak öğrenme (oyunlaştırma/gamification) şansına sahip olacaksınız.

Böylelikle Agile yaşam döngüsünün tüm aşamalarını örneklerle tatbik eden katılımcılar “Nasıl uygulayacağız?” sorusuna cevap olabilecek bir etkinlik içinde yer almış oluyorlar.

Uygulamalarla Uçtan Uca Agile Eğitimi herhangi bir uzmanlık/sektör farketmeksizin, İnsan Kaynakları, Satış, Pazarlama, Finans, Teknoloji, Satın alma, Lojistik gibi departmanların tümünde çalışan profesyonellerin  Agile çalışma kültürünü benimsemesi uygulayabilmesi için gerekli tüm bilgi, beceri, araç ve teknikleri barındıran özel olarak kurgulanmış bir eğitim modeline sahiptir.

Kimler katılmalı?

Eğitimimize herhangi bir uzmanlık/seviye/sektör farketmeksizin, İnsan Kaynakları, Satış, Pazarlama, Finans, Teknoloji, Satın alma, Lojistik gibi alanlarda çalışan ve günümüzün hızla değişen ve gelişen üretim dinamiklerine uyum sağlamak isteyen, iş birliği ve müşteri odaklı yaklaşıma inanan tüm profesyoneller katılabilir.

Eğitim Programı

1. Gün 1
2. Gün 2

Çevik Proje Yönetim Konseptleri

 • Proje Genel Kavramlar
 • Agile Genel Kavramlar

Uygulama

 • Marshmallow Oyunu

Agile Manifesto ve Prensipler

 • Tarihçe

Waterfall (Şelale) vs. Agile

 • Waterfall (Şelale) Problemleri
 • Agile Kazanımları

Agile Bazlı Metotlar

 • Lean (Yalın)
 • Kanban
 • Scrum

Uygulama

 • Self-Organizing Team Oyunu  

Değer Odaklı Teslimat

 • NPV
 • ROI
 • IRR

Çevik Süreçler – Başlangıç

 • Değer Yol Haritası
 • Ürün Vizyonu
 • Ürün Yol Haritası
 • Personas

Uygulama

 • Lego-Art Oyunu  

Çevik Süreçler – Release Planlama

 • Kullanıcı Hikayeleri
 • Bitti Tanımı
 • Product Backlog

Tahmin Yöntemleri

 • Wideband Delphi
 • Planning Poker
 • Velocity
 • Anchoring

Çevik Süreçler – Planlama

 • Görev Kırılımı
 • Backlog Management

Önceliklendirme Yöntemleri

 • Kano
 • MoSCoW

Uygulama

 • Crazy-Ball Oyunu

Çevik Süreçler – Yürütme

 • Günlük Toplantılar
 • Timeboxing
 • Teslimatlar

Çevik Süreçler – Yürütme

 • Burndown/Burnup Charts
 • CFF

Çevik Süreçler – İzleme ve Kontrol

 • Gözden Geçirme

Çevik Projeler

 • Kapsam ve Satınalma
 • Zaman ve Maliyet
 • İletişim ve Takım
 • Kalite ve Risk

Agile Süreçlere Geçiş

 • Koçluk
 • Dönüşüm