Project Management Institute

PMI ACP Certified Agile Practicioner

Eğitim Tarihleri :

13-14-15 Ocak 2017 – İstanbul

 

PMI Standartlarıyla Agile ve ACP Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi (Agile Certified Practioner – ACP) çevik yaklaşımlar konusundaki tecrübe ve işbirliği yeteneğini, PMI standartları ile pekiştirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası geçerliliği ispatlanmış bu standartlar, çevik çerçeve dâhilinde değer odaklılık, paydaş etkileşimi, ekip performansı, adaptif planlama ve sürekli iyileştirme alanlarında yol gösterici bir kapsam sunar.

Organizasyonların gün geçtikçe daha çevik ve pazar dinamiklerine daha hızlı cevap verebilen bir şekilde değiştiği dünyada, bu eğitim ile sadece Scrum değil, birçok farklı çevik uygulamanın doğru anlaşılması sağlanır. Katılımcılar, Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programlama ve Test-Odaklı Geliştirme (TDD) gibi farklı çevik yaklaşımları karşılaştırabilirler. Böylelikle çeviklik konusunda farklı düşünmeyi destekleyecek çok yönlü bir bakış açısı kazanmış olurlar.

Ayrıca, sınav detayları ve örnek soru çözümleri ile zenginleştirilmiş olan eğitim içeriği, katılımcıların sertifika sınavı hazırlık aşamasında en büyük yardımcısı olacaktır. Saygınlığı ve yaygınlığı hızla artan bu sertifika, çevik yöntemlerin prensipleri ve teknikleri konusundaki bilgileri PMI tarafından resmi olarak tasdiklenmiş olup kariyer hayatını ACP olarak sürdürme fırsatı sunar.

Kimler katılmalı?

Agile alanında bilgi birikimini arttırmak ve deneyimlerini ACP sertifikası ile taçlandırmak isteyen üst ve orta düzey yöneticler, proje yöneticileri, ekip liderleri vb. kişiler

 

Sertifikasyon : PMI-ACP

Süre : 3 Gün+E-Öğrenme

Kategori : Uygulamalı Sınıf Eğitimi+E-Öğrenme

Kimler Katılmalı? : proje yöneticileri, iş analistleri, çözüm mimarları, geliştirmeciler, geliştirme ekibi liderleri, test uzmanları, ürün yöneticileri

 

 

Ücretsiz AGILE WEBINARLARIMIZI Kaçırmayın

Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek olan Webinarlarımıza hemen kayıt olabilirsiniz.Detaylı Bilgi İçin Tıklayın

Agile ve Scrum Eğitimleri İş Analizi İle Daha Güçlü

PMP Eğitimine Katılanlara Agile ve Scrum Temelleri %50 İndirimli

EĞİTİM PROGRAMI

Sınıf Eğitimi İçin Tıklayın

PMI-ACP Sınıf Eğitimi Programı

E-Öğrenme İçin Tıklayın

1.Bölüm: PMI – ACP Sınavına Giriş

 • Sınav Bilgileri ve ACP’nin Artan Önemi
 • Faydalanılacak Kaynaklar ve Hazırlık Süreci

2.Bölüm: Value-Driven Delivery

 • ROI, NPV, IRR
 • Agile earned value management (EVM)
 • Product roadmap & Value stream mapping
 • WIP limits
 • Relative & Customer-valued prioritization
 • Risk-adjusted backlog
 • Cumulative flow diagrams
 • Task/Kanban boards
 • Chartering
 • Risk burn-down graphs, prototypes, simulations, demonstrations
 • Incremental delivery
 • Project and quality standards
 • Agile contracting & accounting
 • Systems thinking, Variations in agile methods, Valued-based analysis

3.Bölüm: Stakeholder Engagement

 • Wireframes
 • Servant-leadership
 • User stories/backlog, Story maps
 • Conflict resolution
 • Agile modeling
 • Velocity
 • Information radiators
 • Personas
 • Burn down/up charts
 • Incorporating stakeholder values
 • Communications management
 • Leadership tools and techniques, Facilitation methods
 • Globalization, culture and team diversity
 • Vendor management
 • Participatory decision models

4.Bölüm: Boosting Team Performance Practices

 • Daily stand-ups
 • Agile tooling
 • Adaptive leadership
 • Emotional intelligence
 • Brainstorming techniques
 • Coaching and mentoring
 • Building high-performance teams
 • Team motivation, Co-location

5.Bölüm: Adaptive Planning

 • Process tailoring
 • Iteration and release planning
 • Wide band delphi and planning poker
 • Progressive elaboration
 • Timeboxing
 • Minimally marketable feature (MMF)
 • Affinity estimating, Relative sizing/story points
 • Time, budget and cost estimation
 • Value-based decomposition and prioritization
 • Agile charters
 • Business case development
 • Innovation games

6.Bölüm: Problem Detection and Resolution

 • Cycle time
 • Escaped defects
 • Continous integration
 • Risk-based spike
 • Frequent verification and validation
 • Test-driven development/test-first development
 • Failure modes and alternatives
 • Variance and trend analysis

7.Bölüm: Continuous Improvement

 • Retrospectives
 • Knowledge sharing
 • Process analysis
 • Applying new agile practices
 • PMI’s Code of Ethics and Professional
 • Continous Improvement
 • Self-assessment