AGILE Danışmanlık

Kurumunuzun agility (çeviklik) seviyesi çeşitli parametrelere bağlıdır ve bunlar birtakım adımlar sonrasında belirlenir. Bu değerlendirme süreci sırasında mülakatlar, toplantılar ve anketler aracılığıyla topladığımız bilgiler, kurumunuzun bazı agile (çevik) aktiviteleri icra edip etmediğini gösteren göstergelere girdi oluşturmak amacıyla kullanılırlar ve bu göstergeler bilgiyi ortaya çıkarmak adına kategorize edilirler. Bu adımlar sırasında kurumunuzun mevcut ve ulaşılması arzu edilen agility (çeviklik) seviyeleri de belirlenir. Değerlendirme sonuçlarının sağlıklı ve dengeli olması adına değerlendirmeye kurumunuzdan farklı alan ve seviyelerinden katılım olması gerekmektedir. Bunun yanında değerlendirmeyi yapan kişinin soruları kendisi de cevaplaması ve kişisel düşünce ve gözlemlerini de paylaşması gerekmektedir.

  1. Birinci Adım – Devam Etmeme Faktörleri: Burada kurum motivasyonu ve amaçları, bunlara Agile (Çevik) metodolojilerin uygulanması ile ulaşılıp ulaşılamayacağının belirlenmesi adına incelenir. Bunun yanında bu efora verilen yönetim desteği ve eforun fonlanma durumu da değerlendirilir.
    Devam Etmeme Faktörleri
  2. İkinci Adım – Proje Seviyesi Değerlendirmesi: Bu değerlendirme adımının ana amacı, bir projenin ulaşabileceği en yüksek agility (çeviklik) seviyesinin belirlenmesidir. Kısıtlayan faktörler de göz önünde bulundurularak bir hedef agility (çeviklik) seviyesi belirlenir. Kısıtlayan faktörler, bir kurumun etki veya kontrol edemeyeceği yönlerdir; bunlar böylelikle bir kurumun agile (çevik) yolculuğu sırasında karşılaşacağı kısıtları anlamada belirleyici rol oynarlar.
    Yöneticiler İçin Proje Seviyesi
  3. Üçüncü Adım – Kurumsal Seviye Değerlendirmesi: İkinci adımda belirlenen hedef seviye üçüncü adımın bir girdisi olarak kullanılır. Üçüncü adımın amacı, kurumun projenin hedef agile (çevik) seviyesini desteklemeye ne kadar hazır olduğunun belirlenmesidir. Değerlendirici, bu adımı projenin hedef agile (çevik) seviyesine ulaşması yönünde bir tavsiyeler seti oluşturmak için kullanır. Her agile (çevik) pratiği öncesinde bu şekilde bir benimseme öncesi değerlendirmede zaman ve efor sarf etmek, Agility (Çeviklik)’e genel geçişte başarılı olma yüzdesini artıracaktır.
    Geliştiriciler İçin Kurumsal Seviye Değerlendirmesi
  4. Dördüncü Adım – Mutabakat: Proje seviyesi ve kurumsal seviye sonuçları elde edildikten sonraki adım, bu sonuçların değerlendirilmesi olacaktır. Eğer kurumun hazır olma seviyesi ve projenin hedef seviyesi arasında fark varsa mutabakat yapılması gerekecektir. Kurumun hazır olma seviyesi projenin hedef seviyesinden düşükse kurumun bu özellikleri iyileştirmek için çeşitli aksiyonları alması gerekli olacaktır. Bu farkı kapatmak için kullanılabilecek aksiyonların neler olduğu kurum ile ayrıca paylaşılacaktır.

Aşamalar

Değerlendirme Aşaması

Öncelikle kuruluşunuzun Agility (Çeviklik) seviyesinin belirlenmesi için bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Agile (Çevik) metodolojilere sorunsuz ve dengeli bir geçiş yapmanız ile sorumlu olan Agile (Çevik) Koçlarımız ve Yöneticilerimiz, bu değerlendirmeyi kullanarak ve kurumunuzun kültürünü, takım dinamiklerin, yapısını ve kullandığınız teknolojileri ve araçları göz önüne alarak uygun Agile (Çevik) pratikleri ve araçları belirleyeceklerdir.

Devamı

PİLOT

Değerlendirme fazı tamamlandığında Agile (Çevik) Koçlarımız özelleştirilmiş Agile (Çevik) pratiklerini ve araçlarını belirlemiş ve Agile (Çevik) süreçlerin benimsenmesini kurum vizyonu ve amaçları ile hizalamış olacaklardır. Bu raddede bunları girdi olarak alarak bir Agile (Çevik) takımı oluşturur ve en uygun kurum projesini ilk Agile (Çevik) Pilot Projesi olarak seçeriz.

Devamı

Sonuçların Değerlendirilmesi

İterasyon sonuçlanır sonuçlanmaz bu yapılmış olan iterasyonu farklı açılardan değerlendirmek adına tüm takım ile beraber bir retrospektif yaparız.

Agile (Çevik) yaklaşımda sürekli gelişim adına süreçler incelenirken biz de bu özelliği sizin Agile (Çevik) dönüşüm sürecinizin bir varlığı olarak kullanırız.

Devamı

AGILE (Çevik) Yaklaşımının Benimsenmesi ve Dönüşüm

Pilot proje başarıyla tamamlandıktan ve yaklaşımın getirileri yönetim seviyesinde onaylandıktan sonraki adım, bu yaklaşımı başka kurum projelerinde de uygulamaktır.

Bu aşamada kurum kültürü ve süreçleri içinde aktif olarak test edilmiş ve iterasyonlar geçirerek olgunlaşmış bu en iyi pratik, diğer kurum projelerine de uygulanacaktır.

Devamı

AGILE (Çevik) Hakkında Bilgiler ve İstatistikler

AGILE (Çevik) metodolojisinin başarı oranının geleneksel Waterfall (Şelale) metodolojileri ile karşılaştırılması 1
AGILE (Çevik) Metodolojinin Benimsenmesinin Nedenleri 2
AGILE (Çevik) Metodolojinin Avantajları 3

CHAOS Manifesto Standish Group

Şekil 1: A Agile (Çevik) metodolojisinin başarı oranının geleneksel Waterfall (Şelale) metodolojileri ile karşılaştırılması

Seçenekler: Başarılı (Yeşil), Zorluk Yaşamış (Sarı), Başarısız (Kırmızı)

Reasons For Adopting Agile

Şekil 2: Agile (Çevik) Metodolojinin Benimsenmesinin Nedenleri

Yukarıdan aşağıya: Ürün teslimat hızının artırılması, değişen önceliklerin yönetimi yeteneğinin artırılması, üretkenliğin artırılması, yazılım kalitesinin iyileştirilmesi, teslimat öngörülebilirliğinin iyileştirilmesi, iş / BT hizalanmasının iyileştirilmesi, proje görüş mesafesinin artırılması, proje risk seviyesinin düşürülmesi, takım moralinin yükseltilmesi, mühendislik disiplininin iyileştirilmesi, proje maliyetinin düşürülmesi, yazılımın bakım kolaylığının artırılması, dağıtık takımların daha iyi yönetilebilmesi

İlk iki avantaj son üç yılda değişmemiştir. Katılımcılara birden fazla seçenek seçme imkanı verilmiştir.

Benefits Of Agile

Şekil 3: Agile (Çevik) Metodolojinin Avantajları

Yukarıdan aşağıya: Değişen önceliklerin yönetimi yeteneğinin artırılması, takım üretkenliğinin artırılması, proje görüş mesafesinin artırılması, takım moralinin / motivasyonunun yükseltilmesi, teslimat öngörülebilirliğinin iyileştirilmesi, pazara çıkma zamanının iyileştirilmesi, yazılım kalitesinin iyileştirilmesi, proje riskinin azaltılması, iş / BT hizalanmasının iyileştirilmesi, mühendislik disiplininin iyileştirilmesi, yazılımın bakım kolaylığının artırılması, dağıtık takımların daha iyi yönetilebilmesi

İlk üç avantaj son beş yıldır değişmemiştir. Katılımcılara birden fazla seçenek seçme imkanı verilmiştir.

Danışmanlık Teklifi Almak İçin Hemen Bize Yazın!