GIVEN – WHEN – THEN (Kabul Kriterlerinin Oluşturulması)


Accepted

Bir önceki yazımda; Kullanıcı Hikayesi, Destan ve Konu kavramlarından bahsetmiş, bu kavramların fonksiyonel katkıları ve kullanım formüllerini ele almıştım.

THEME (KONU), USER STORY (KULLANICI HİKAYESİ) VE EPİC (DESTAN) KAVRAMLARI

Devam

DevOps nasıl uygulanır?


DevOPS Nasıl Uygulanır?

Doğru soruları sorma zamanı

Tüm kültürel değişim örneklerinde olduğu gibi DevOps da gerçek bir bakış açısı değişikliği gerektirir. Bir günde değişim olmayacağı ve bu değişimin bize maliyeti olacağını göz önünde bulundurmalı ve bunlara karşı hazırlıklı olmalıyız.

Devam

DevOps nedir?


Devops Nedir?

Nedir?

Yazılım yaşam döngüsündeki çevikliği ve kaliteyi artırmak amacıyla bu döngüye etki eden temel birimlerin (geliştirme ve operasyon) yakın işbirliği içerisinde çalışmasını sağlayacak yaklaşımdır.

Kavramsal olarak çevik yazılım metodolojileri ve DevOps arasında sıkı bir bağ vardır.

Devam

THEME (KONU), USER STORY (KULLANICI HİKAYESİ) VE EPİC (DESTAN) KAVRAMLARI


Themes Epics User Stories

Organizasyonların Scrum’ı bünyelerinde hayata geçirmesinin ardından, Scrum Guide’da ve sertifikalandırma sınavlarında bulunmaya bazı hususlar kafalarda karışıklığa neden olup, Scrum takımları içerisinde ortak dilin oluşmasını engelleyebilmekte ve iletişim konusunu sekteye uğratabilmektedir. Öncelikli olarak, bu kavram tanımlamalarının esas amacının, takımların kendi içinde anlaşmaları olduğunu unutmamak gerekir. Bu sebeple, eğer organizasyonunuzda bu kavramlar için kullandığınız başka terimler varsa ve bu terimler herkes için aynı anlamda kullanılıyorsa, bu şekilde kalmasında hiçbir sorun yok. Ben bu yazımda kavramların genel kabul gören tanımlamalarını paylaşacağım.

Devam

Çevik yaklaşımları ERP projelerinde nasıl uygulayabiliriz -5


Erp5 ve Agile

Bir ERP projesi temel itibariyle aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır. Her bir parça için çeviklik adına neler yapılabilir sorusuna yanıt aradığımız yazı dizisine devam ediyoruz. Bu yazıda Canlı Öncesi Hazırlık ve Canlıya Geçiş Sonrası Destek aşamalarını ele alıyoruz.

Devam

Çevik Proje Yönetiminde Kalite Kontrol ve Güvence Süreci


Kalite Kontrol

TS 9005’e göre kalite denince bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerinin toplamını, kalite kontrol denilince kalite isteklerini sağlamak için kullanılan uygulama teknikleri ve faaliyetlerini, kalite güvencesi denilince ürün veya hizmetin kalite için belirlenen istekleri karşılamak maksadıyla yeterli güveni sağlaması için gereken planlı ve sistematik faaliyetlerin bütününü anlamak gerekir. Kalite Güvence ve Kalite Kontrol tanımı arasındaki fark, üretim sektöründe daha belirgin iken bu iki kavram diğer sektörlerde genellikle birbirinin yerine kullanılmaktadır. Bilgi Teknolojileri sektöründe Kalite Güvence geliştirme sürecinin iyileştirilmesine odaklanırken yazılımdaki hataların bulunması ve düzeltilmesi Kalite Kontrol konusudur.

Devam

Agile Ne Değildir?


Agile Ne Değildir

Günümüzün kompleks ve değişken ihtiyaçlarının ortaya çıkardığı “planlayamama, ön görememe, kalite” problemlerini verimli bir şekilde çözmek  için oluşturulan bir “ürün geliştirme çerçevesidir” Agile pratikler. Böyle bir çerçeveye ürün geliştiren tüm kurumların ihtiyaç duyması ve bu kurumların birbirinden çok farklı organizasyonel kişiliklere sahip olması Agile çerçevesinin/metodolojilerinin istemeden de olsa yanış algılanması ve uygulanması sorunlarını doğurmaktadır.

Devam

AGILE Ürün Geliştirme Metotlarında İş Analizinin Yeri


Cross Functional Scrum Team

Agile ürün geliştirme süreçlerinin anayasası diyebileceğimiz 2001 yılında yayımlanan ve daha önceki yazılarımızda detaylıca değindiğimiz Agile Manifesto ile birlikte hayatımıza yeni kavramlar girdi.

Devam

Scrum.org PROFESSIONAL SCRUM MASTER (PSM) Sertifikaları Güncellendi


Scrumorgdehgisiklik

Temmuz ayının başındaki Scrum Guide güncellemesinden sonra Agile metodolojilerle iş yapan profesyonellerin çok iyi bildiği ve dünya üzerindeki en prestijli Agile sertifikalardan biri olan Professional Scrum Master sertifikasında 26 Temmuz 2016 tarihinde yapısal bir değişiklik oldu.

Devam

Profesyonel Scrum Ürün Sahibi (PSPO I) Sınav Hikayesi- (İkinci Bölüm)


PSPO Exam

Bir önceki yazımda ürün sahibi rolünü sertifikalandıran PSPO I (Professional Scrum Product Owner) sınavının genel olarak içeriği, kimler için uygun olduğu, sınava başvuru sırasında hangi basamaklar ile karşılaşıldığı ve sınavda adayları nelerin beklediği gibi konuları ele almıştım (http://all4agile.com/profesyonel-scrum-urun-sahibi-pspo-i-sinav-hikayesi-birinci-bolum/). Bu devam yazısında, PSPO sınavına hazırlanmak için nasıl bir yol izlenmeli, hangi kaynaklardan yararlanmalı gibi konular üzerinde yoğunlaşacak, ilk yazı sonrasında oluşan “peki ama bu sınava nasıl hazırlanacağız?” sorunuza kapsamlı şekilde cevap vermeye çalışacağım. Proje yönetiminden gelen alışkanlık ile bu yazımı bir “to do list” gibi maddelendirip aktarmayı tercih ettim. Size tavsiyem, aşağıdaki tüm maddelerin yanına tik atmış ve bu yazının birinci bölümünü dikkatlice okumuş olarak sınava girmeniz yönünde olacaktır.

Devam
1 2 3 6